Ana Sayfa Ara

Yasal Uyarı

Değerli Kullanıcımız, bazı yasal konularda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

KULLANIM ŞARTLARI

www.otoalsat.com (aşağıda Site olarak anılacaktır) bir otomobil uzmanlık web sitesidir. Her hizmette olabileceği gibi, bu web sitelerindeki bilgiler de zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Siteyi kullanırken, işlem yaparken reşit (18 yaş ve üzeri) olduğunuzu, aşağıdaki bütün şartları, kuralları ve uyarıları değiştirmeden kabul ettiğinizi beyan etmiş bulunmaktasınız.

KULLANIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ: Site'nin, aşağıda yazılı şartları, kuralları ve uyarıları gerekli gördüğünde her zaman değiştirmek, iptal etmek, yenilerini koyma yetkisi vardır. Bu değişiklikleri takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

KULLANMA SINIRLAMASI: Site’nin yazılı ve görsel içeriği, ulusal ve uluslararası telif hakları ve ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından korunmaktadır. Site’de yer alan yazılı ve görsel dokümanlar hiçbir şekilde dışarıdan müdahale ile değiştirilemez, kopyalanamaz (htm, html, shtml, java script kodları, cgi işletim sistemi ve php script kodları da dahil), çoğaltılamaz, başkalarına dağıtılamaz, elektronik olarak gönderilemez, görüntülenemez, yeniden dizayn edilemez, yayınlanamaz, başkasına lisans olarak verilemez, buradan başka türlü programlar üretilemez, devredilemez veya bu sayfadan alınan bilgi, ürün ve hizmet başkasına satılamaz.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmez. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu bireysel üyeye aittir. Bu sebeple Otoalsat.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

SİTE KULLANICISININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Lisanslı yazılımlar, Site Kullanıcısı tarafından ancak telif haklarına uyularak kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden kısmen dahi olsa kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Site Kullanıcısı'na aittir. Ayrıca Site Kullanıcısı'na bu hizmetten faydalanması için Otoalsat.com tarafından verilen yazılımlar sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, çoğaltılamaz. Bu tür yazılımlar, Otoalsat.com aboneliğinin sona ermesinden sonra Site Kullanıcısı tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez. Ücretli veya ücretsiz olarak, Otoalsat.com tarafından Site Kullanıcısı'na verilen yazılımlar sadece aboneliğin devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman Otoalsat.com veya Otoalsat.com'un lisans anlaşması olan yazılım üreticilerinde kalacaktır.

Site Kullanıcısı, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, aksi takdirde bunların üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Otoalsat.com'un tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Site Kullanıcısı'nın işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİNE YAPILAN LİNKLER: Site, diğer üçüncü şahıs web sitelerine (Link Siteleri) bağlantılarda bulunabilir. Link Siteleri, Site’nin kontrolü altında değildir. Bu sebeple Site, Link Sitelerinin ve onlara bağlı diğer Link Siteleri'nin muhteviyatından, değişikliklerinden, yenilenmelerinden ve güvenliğinden sorumlu değildir. Site, Link Siteleri'nden yapılan her nevi bilgi transferlerinden ve web yayınlarından da sorumlu değildir. Site, bu Link Siteleri'ni sadece kolaylık olsun diye hizmete sunmaktadır. Site’de yer alan Link Siteleri'nin mevcudiyeti, Site’nin o siteleri desteklemesi veya o siteleri işletenler ile işbirliği içinde olması anlamına gelmemektedir.

KANUN DIŞI VE YASAKLANMIŞ KULLANIMLARIN OLMAMASI: Site'yi kullanmakla, Site’nin kanun dışı, yasaklanmış ve burada bahsedilen kurallara, şartlara ve uyarılara aykırı amaçlarla kullanılmayacağı taahhüt edilmiş olunur. Site, hiçbir şekilde, siteye zarar verecek, aksatacak, aşırı derecede yük bindirecek veya zedeleyecek şekilde kullanılamaz. Üçüncü şahısların kullanımına mani olunamaz, üçüncü şahıslar aracılığı ile Site’ye müdahale edilemez, Site alaya alınamaz ve kamu nezdindeki itibarı da zedelenemez. Site’de, mevcut bulunan ve sunulanların dışındaki bilgi ve materyalleri, normal yolların dışındaki usullerle temin edilemez ve temin etmeye de çalışılamaz.

İLETİŞİM HİZMETLERİNİN KULLANIMI: Site’de, daha geniş halk kitleleri veya daha sınırlı sayıdaki gruplar ile iletişim kurulmasını sağlayacak, açık ilanlar, link sayfaları, haber kaynakları, yorumlar, forumlar, gruplar, kişisel web sayfaları ve diğer mesaj ve iletişim olanakları ile ilgili hizmetler (kısaca İletişim Hizmetleri) bulunabilir. Bu İletişim Hizmetlerini, sadece o İletişim Hizmetini ilgilendiren uygun mesajları ve materyalleri postalamak, göndermek ve almak için kullanmak kabul edilmektedir. İletişim Hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen şartların kabul edildiği beyan edilmektedir. İletişim Hizmetleri kullanıldığında hiçbir şekilde; başkalarının şöhreti kötülenemez, karalanamaz, suistimal edilemez, tehdit amacıyla kullanılamaz, onların kişisel ve toplum içindeki kanuni hakları ihlal edilemez. Uygunsuz, küfür dolu, şöhreti karalayıcı, hakları ihlal edici, ahlaka ve kanunlara aykırı bir konu başlığı, isim, materyal veya bilgi yayınlanamaz, postalanamaz, dosya içinde gönderilemez, dağıtılamaz paylaşılamaz.

İçinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren bilgisayar yazılımlarının veya diğer materyallerin de bulunduğu dosyalar kanuni sahibi olmaksızın veya tasarruf ve kullanım hakkı ve yetkisi elde tutulmaksızın bize veya Site aracılığı ile başkasına,  internet yoluyla transfer yapılamaz. Site’de, mevcut bulunan ve sunulanların dışındaki bilgi ve materyalleri, normal yolların dışındaki usullerle temin edemez ve temin etmeye de çalışamaz. Site'ye ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması maksadıyla gönderilen yazı, resim, grafik vb. her türlü içerik üzerinde fikri hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal site yetkilerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadır. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerdedir.

İçerisinde, başkalarının bilgisayarına ve faaliyetine zarar verecek virüs, hasarlı dosya ve benzeri herhangi bir yazılım veya program bulunduran dosya gönderilemez. Blog, Forum, Gruplar, Facebook, Twitter, You Tube vb. gibi sosyal ve digital medya altında faaliyet gösteren www.otoalsat.com iletişim platformu bölümlerinde yazılanlar ve site içeriği altına yazılan yorumların tüm sorumluluğu yazanlara ait olup site ve bağlı kişi ve kuruluşlar için bir bağlayıcılığı yoktur ve kesinlikle sorumlu tutulamaz. İlişkide bulunulan iletişim hizmeti izin vermediği müddetçe, ticari amaçla herhangi bir mal veya hizmetin reklamı veya alım-satım teklifi yapılamaz.

3. Kişiler tarafından araştırma, yarışma, piramit sistemi ve benzeri kazanç ilişkileri ve zincirleme mektuplaşma başlatılamaz, yönetilemez ve bir başkasına yönlendirilemez. İletişim Hizmetini kullanan diğer bir kişiden, kanuni bir şekilde dağıtılması, o şekliyle yasak olduğu bilinen veya normalde bilinmesi gereken, herhangi bir dosyayı internet yolu ile kişinin veya diğer kişilerin bilgisayarlarına yüklenemez. İletişim Hizmetlerinin diğer kullanıcıları, bunları kullanımlarından ötürü sınırlanamaz ve engellenemez. İletişim Hizmetlerinin davranış kuralları veya kullanımla ilgili önerileri ihlal edilemez.
Kendi rızaları olmadan, haberleşme adresleri de dahil olmak üzere bütün konularda başkaları hakkında bilgiler toplanamaz ve biriktirilemez.

Site'yi kullanırken, geçerli Türk hukuk mevzuatına uymak zorunludur. Site, İletişim Hizmetlerini gözlemlemek ve sürekli kontrol etmek zorunda değildir. Fakat Site, gerektiğinde İletişim Hizmetlerine postalanan materyalleri gözden geçirmek ve kendi ihtiyarında olmak üzere, herhangi bir materyali imha etme hakkını kendisinde mahfuz tutar. Site herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin veya uyarıda bulunmaksızın, İletişim Hizmetlerinin tümüne veya herhangi birisine ulaşılmasına son verme hakkını da kendisinde mahfuz tutar. Site; geçerli Türk hukuk mevzuatının hükümlerine uygun olarak, bazı bilgileri umuma açma, kapatma, düzeltme, postalamayı reddetme, bilgi ve materyallerin tümünü veya bir kısmını imha etme hakkına sahiptir.

Site'yi kullanırken, kişi veya çevresi hakkında önemli sayılan kişisel ve özel bilgileri başkalarına vermemeye  özen gösterilmelidir. Site, bu kontrolü yapmaz, İletişim Hizmetlerindeki muhteviyatı, mesajları ve bilgiyi tasdik etmez, doğrulamaz. Site, İletişim Hizmetlerini içeren konularda kendisine yöneltilecek tüm sorumluluğu reddeder ve İletişim Hizmetlerine katılımdan ötürü ortaya çıkacak hadiselerden de sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıların siteye verdiği tüm bilgiler dataya kaydedilmektedir. Sitenin işleticisinin yönetiminde yer alan tüm portallarda kullanıcı bilgileri ortak dataya kaydedilmektedir. Bünyesindeki kullanıcı bilgilerini mail/mektup/bülten vb. gönderilerde kullanabilir.

Site’de profesyonel kişilerin görüşleri yayınlanabilir. Site’deki profesyonel kişilerin görüşleri, Site’nin görüşlerini yansıtmaz ve Site bunların olumsuz ve beğenilmeyen sonuçlarından ötürü sorumlu tutulamaz. Site’deki profesyonel kişilerin görüşleri, katkıda bulunanların, soru soranların, bilgi ve düşünceleri Site’nin görüşlerini yansıtmaz ve Site bunların olumsuz ve beğenilmeyen sonuçlarından ötürü sorumlu tutulamaz. Bu durum site editörlerini, moderatörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır.

İletişim Hizmetlerinden internet kanalıyla gelen materyallerin, kullanım, kopyalama ve dağıtımı önceden açıklanmış sınırlamalara tabi olabilir. Eğer bu tür materyaller alınıyorsa bu sınırlamalara bağlı kalmak kişinin sorumluluğundadır.

SİTE’YE GÖNDERİLEN DOKÜMANLAR: Site’ye gönderilen veya postalanan materyallerden (kısaca Sunulan) ötürü (öneriler ve görüşler de dahil olmak üzere) site hiçbir sahiplik talep etmemektedir. Fakat, sunulanlar Site’ye, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisine postalamak, internet yoluyla göndermek ve Site’deki bölümlere girerek doldurmak suretiyle kişi, Site’ye, Site sahibi veya, eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin İşleticisi’ne, her türlü internet yayıncılığı işleri ile ilişkili olarak sunulanları kullanma iznini vermiş olmaktadır.

Ayrıca, Site’ye, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin İşleticisi’ne, sunulanları, kopyalama, dağıtma, saklama, iletme, halka açma, açık bir şekilde işleme, benzerini üretme, üzerinde değişiklik yapma, başka lisanlara çevirme ve şeklini değiştirme, baskı yaparak yayınlamak medya yayın organlarında yayınlayarak kamuoyu ile paylaşma hakkı da veriliyor. İlaveten Site’ye, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisine kişinin ismini de sunulanlara ilişkin olarak internet yayıncılığı ve basılı yayın yaparak yayınlamak ve medya yayın organlarında yayınlayarak kamuoyu ile paylaşma hakkı verilmektedir.

Site içerisinde yer alan ilanlar ile ilgili olarak da bu metindeki şartlar geçerlidir. Bu ilanlar da, içerik ve görsel olarak Site’nin genel ve özel kurallarına, kanuna, ahlaka, kamu düzenine uygun olmak zorundadır. Site yönetimi bu ilanları istediği zaman hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmadan genel, özel ve diğer gerekçelerle yayından kaldırabilir, kısıtlayabilir, kısaltabilir ve değiştirebilir. İlan bölümüne verilen ilanlara eklenen resimler/fotoğraflar, sadece satılan araca ait olmalıdır. Kişilerin yer aldığı fotoğraflar kullanılmayacaktır. Aksi takdirde, Site sahibi veya onun temsilcisi Site'nin işleticisi resimleri/fotoğrafları yayınlamamaktan ve ayrıca fotoğrafın doğruluğundan sorumlu tutulamaz. İlanı veren bu nedenlerle hiçbir hak talep edemez. Siteye sunulan ilanlar karşılığında her ne şekilde olursa olsun, hiçbir sebeple siteden para talep edilmeyecektir.

Site’ de yer alan araba fiyatları, teknik özellikleri ve sigorta maliyeti de dahil olmak üzere diğer finansal içerikli bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat Site‘nin işleticisi ve onunla birlikte Site’de hizmet sunan diğer kuruluşlar, bu fiyat ve bilgilerin tamamen doğru olduğunu garanti etmemekte ve teminat vermemektedir. Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi ile Site’de hizmet sunan diğer kuruluşlar Site’de yer alan yazılı ve görsel her türlü bilgi, doküman ve materyallerin kişisel kullanımının dışındaki sebeplerle kullanılmasına izin vermemekte ve üstelik ikinci el satışını, tekrar dağıtımını ve ticari açıdan kullanılmasını en son haddine kadar yasaklamaktadır.

Site’ye sunulanların kullanılmasından ötürü, kişiye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Site, sunulanların yayınlanması, postalanması ve kullanılması konusunda hiçbir yükümlülük altında da değildir. Site, Sunulanların herhangi birini, tamamıyla veya kısmen istediği zaman yayından kaldırabilir, değiştirebilir.

Sorumlu Tutulmayacak Haller; Site’de yer alan veya Site vasıtasıyla ulaşılan bilgiler, ürünler, programlar ve hizmetler tam doğru olmayabilir ve yazım hatalarını içerebilir. Site’de yer alan bilgiler belli periyodlarda değiştirilmektedir. Bu değişiklikler sürekli olabilir. Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi de Site’de yer alan bilgileri her an değiştirebilir. Site’den veya Site yoluyla alacağınız öneriler ve ipuçları, kişisel, tıbbi, kanuni veya mali kararlar için kullanılmamalıdır. Kişinin şahsına münhasır durumlar için karardan önce piyasanın içinden yetkili bir kişiye danışılmalıdır.

Site'de yer alan haberler, röportajlar, görüşler, test yorumları, ilgili kişiye aittir, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi sorumlu tutulamaz. Yazarların görüşleri ve yorumları kendilerine aittir. Test yapılan araçlara ait görüşler, tamamen bilgilendirme ve marka testi ve araç tanıtımına yöneliktir.
Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi, Site’de her ne sebeple olursa olsun yer alan bilgilerin, programların, ürünlerin, araç ilanlarının, hizmetlerin ve ilgili grafik ve tabloların uygunluğundan, güvenilirliğinden, mevcudiyetinden, zamanlamasından ve doğruluğundan sorumlu tutulamaz. Tüm bu bilgiler, programlar, ürünler, hizmetler ve ilgili grafik ve tablolar, doğrulukları hiçbir şekilde ispata dayanmadan, "olduğu gibi" koşuluyla sunulmaktadır. Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi, ve/veya Site’nin işleticisi burada, bu bilgiler, programlar, ürünler, araç ilanları, hizmetler ve ilgili grafik ve tablolar ile ilgili tüm garantilerden, teminatlardan ve şartlardan ilgisi olmadığını belirtir. Hatta bunlara alım-satıma ait ve mevcudiyeti varsayılan tüm garanti, teminat ve şartlar ile belli amaçlara ve konulara uygunluk ve kuralların ihlali de dahildir.

Site’de yer alan ve Sitenin farklı bölümlerine dönük verilen, her türlü kurumsal markanın ve benzeri kuruluşların her türlü kampanyaları ve promosyonlarının içeriğindeki bilgiler, kampanyayı veya promosyonu veren kurum ve markanın sorumluluğu altındadır. Site sahibi veya eğer varsa onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi, Site’de yer alan kampanya ve promosyonlardan ve bunların yayınındaki baskı, içerik ve yayın hatalarından sorumlu tutulamaz. Kampanyayı veren kuruluş, kampanya içeriğinin doğruluğundan, gerçekliğinden ve rekabet kurallarına uygunluğundan sorumludur. Site sahibi ve yöneticisi, kampanya ve promosyonlardan herhangi bir nedenle dolaylı, dolaysız, cezaen, kazaen, özel ve sonuç olarak doğan hasarlardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi, bir sınırlama olmaksızın, Site’nin işleyişi veya performansından kaynaklanan ve Site’yi kullanma halinin, bilginin veya kazancın kaybına yol açacak veya ilişkilendirilen herhangi bir dolaylı, dolaysız, cezaen, kazaen, özel ve sonuç olarak doğan hasarlardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi, Site'de yer alan ilanların medya organlarında (internet, gazete, dergi, tv, radyo vb.) yayınlanması halinde, ilan bilgilerinin oluşacak baskı ve içerik hatalarından sorumlu tutulamaz.

Site veya ilgili hizmetlerinin işleyişi, kullanımı ve performansı, herhangi bir gecikme nedeniyle, kullanım şartlarından, hizmetleri sunamamadan veya herhangi bir diğer sebepten ötürü gecikebilir veya tamamen imkansız hale gelebilir. Otoalsat.com’un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Otoalsat.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

Otoalsat.com veri tabanına veya internet sitesine yapılabilecek herhangi bir saldırı neticesinde Site Kullanıcısı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve Site Kullanıcısı yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Site kullanıcısı bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir  zararla ilgili olarak Otoalsat.com internet'den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

ÖDEMELERDEN DOĞABİLECEK SORUMLULUKLAR: Aksi belirtilmediği taktirde, Otoalsat.com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler, Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Kullanıcılar, Otoalsat.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BBSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.

Site’nin kullanımı sırasında bilgisayara “cookie” adı verilen dosyalar yerleşebilir. Bu dosyalar zararlı değildir, sadece kişinin isteklerine uygun bir site oluşturulmasına yardımcı olur. Otoalsat.com, kullanıcılarının IP numaralarını, Site’nin emniyeti için kaydetmektedir. Amacımız, sitemizi kullanan kişilere rahat ve güvenli bir ortam yaratmaktır.

Otoalsat.com sitesinde, ilan bölümüne girerek, araç ilanını verecek kişiler, bu işlemlerini kayıtlı kullanıcı olarak yapmak zorundadırlar. Kayıtlı kullanıcı olarak, kullanıcı adı ve şifre ile araçlar için ilan verilebilir, ilan süreleri uzatılabilir, ilanlar değiştirilebilir ve silinebilir. Eğer arzu edilirse, kişi bu işlemlerin yapılmasını Otoalsat yönetimden yazılı olarak isteyebilir. Bu nedenle, gerçek kayıtlı kullanıcı ve yönetimin dışında, üçüncü şahıslar tarafından kullanıcı adına, şifreye ve ilanlara yapılan saldırılar, müdahaleler, ilanlarda yapılan değişiklikler, silinmeler vs. istenmeyen durumlardan Site sahibi veya eğer varsa onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi sorumlu değildir.

Kullanıcıların Site’ye üye olurken girdikleri kişisel bilgileri, araçları ile ilgili vermiş oldukları bilgileri veya Site’nin emniyeti için yönetim tarafından ihtiyaç duyulan kullanıcıya ait her türlü bilginin güvenliğini sağlayacak teknik önlemler, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi tarafından alınmıştır. Ancak, tüm bu önlemlere rağmen, herhangi bir kişinin güvenlik önlemlerini aşmayacağını, Site garanti edememektedir, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi böyle bir olay karşısında, bundan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle de kullanıcılar, üye olurken veya araçları ile ilgili bilgileri verirken bu riskleri kabul etmektedirler.

KULLANIMIN DURDURULMASI VE SİTE’YE ULAŞIMIN SINIRLANDIRILMASI: Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi tamamıyla kendi ihtiyarında olmak üzere, Site’ye ve ilgili hizmetlerinin tamamına veya bir kısmına istediği an, herhangi bir uyarı olmaksızın, ulaşımı durdurmak hakkını kendinde mahfuz tutmaktadır.

Otoalsat.com, her zaman gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan kurumsal üyelik sözleşmesini iptal edebilir.

Otoalsat.com, hiçbir sebep beyan etmeden, açıklama yapmadan, istediği kullanıcıların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Otoalsat.com ilanlarla ilgili sözleşmeleri tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

OTOSAT İLAN ŞARTNAMESİ: Otoalsat.com’a verilen ilanın doğruluğundan yalnızca ilanı veren kişi / yetkili satıcı/ galeri/kiralama kuruluşu sorumludur. İlan verene ve siteye güvenin kaybolmaması için verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı, genel ahlak ve kurallara ve kanunlara aykırı olmamalıdır.
Bu hizmetten yararlanma sırasında herhangi bir kişinin ticari haklarına zarar verilmemelidir. Otoalsat.com kullanıldığında, verilen ilanın tamamıyla sahibi olduğunu veya sahibinin kişiye bu konuda tam yetki vermiş olduğu beyan edilmektedir.

Bu servisin kullanılması halinde, herhangi bir şekilde, markayı karalayıcı, kurum itibarını sarsıcı, suistimal edici, ahlaka aykırı, tehdit edici, yanıltıcı, kanunlara ve nizamlara aykırı hiçbir materyalin, yayınlanmayacağı ve başkalarının da Otoalsat.com’u kullanma hakkının ihlal edilmeyeceği ve kullanımlarının engellenilemeyeceği taahhüt edilmektedir.

Otoalsat.com’daki işlemlerin ve ilanların tamamı olmasa bile çoğunluğu, site yöneticileri tarafından belli bir kontrole tabi tutulmaktadır. Buraya verilen ilan ile site yöneticilerinin ilanı ve işlemi kontrol etmesine izin verilmiş olunuyor. Kontrol işlemi sonucunda, verilen ilanın Otoalsat.com’un amacının dışına çıktığı tespit edilirse, Otoalsat.com, ihlal eden kullanıcının siteyi kullanımını reddetme hakkını kendinde saklı bulundurmaktadır. Otoalsat.com, tamamıyla kendi inisiyatifinde olmak üzere herhangi bir ilanı değiştirme ve reddetme hakkını kendinde saklı tutar.

Site Kullanıcısı'nın Otoalsat.com web sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin Otoalsat.com tarafından tek taraflı olarak belirlenen ücreti Otoalsat.com'un  Yönetimi’ne ödemesi gerekmektedir. Ödemelerde gecikme halinde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden aylık % 2.5 (ikibuçuk) temerrüt faizi tahakkuk ettirilecektir. Otoalsat.com'un sözleşme konusu hizmeti Site Kullanıcısı'na sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Otoalsat.com'un işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya Site Kullanıcısı tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin kredi kartı, EFT veya havale yoluyla Otoalsat.com internet yayıncısına ödenmiş olması şartına bağlıdır. Yapılan tüm ödemelerde ödenen bedel kesin olup, ilan veren kişiye, vazgeçme halinde dahi, her ne surette olursa olsun ödenen ilan ücreti iade edilmeyecektir.

Site kullanıcısı kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak Otoalsat.com tarafından belirtilen ve Otoalsat.com'da ilan olunan ücretleri ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde Otoalsat.com vereceği hizmeti tek taraflı olarak durdurarak sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir. Otoalsat.com her zaman bireysel/kurumsal üyelik, doping, kampanya vb. ücretli servislerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Otoalsat.com'un internet, e-posta veya www servisi ile yayınladığı tarife, Site Kullanıcısı'na yapılmış tebligat yerine geçecektir. Site Kullanıcısı tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir. Sitenin bu konuda sorumluluğu bulunmamaktadır.

Siteye sunulan ilanların karşılığında araç ilanı veren kişi her ne şekilde olursa olsun, hiçbir sebeple siteden para talep edemez.
Üyeler, ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusunda Otoalsat.com internet kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

Tüm ilanlar, ilgili fotoğraflar da dahil olmak üzere, ilan verme tarihinden itibaren Otoalsat.com’un malı olmaktadır.  Otoalsat.com ilanları istediği sürece arşivinde tutabilir, dergi/gazete vs. yayında yayınlayabilir veya tamamen silebilir.

İlan Verilmesi, Listelenmesi, Satışa Sunulması , Yasaklı Ürün ve Hizmetler: otoalsat.com’da  verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi "Site Yönetimi" tarafından yasaklanmıştır. Kişisel haklara aykırı ve yasaklanan ürün ve hizmetler (sahte belgeler, sahte yazılımlar, sağlık sektöründeki yasakları içeren ürünler, cinsellik içeren ürünler, trafik kurallarını ve yasayı ihlal edici malzeme, silah ve benzeri ürünler, fon ve hisse senedi, şans oyunları, tütün ve mamulleri, alkol, yasaklı yayınlar ve yasal olmayan maddeler, taklit ürünler vb.) site içinde kullanılamaz. Ayrıca, "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

Ücretlendirme: Site Yöneticisi veya Temsilcisi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen ticaretin ve alışverişin her adımındaki hizmet bedellerini "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir.  "Üyelik Hizmetleri", "İlan Hizmetleri", "Doping Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve diğer her türlü özel çalışmaya ait özel "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşulları Sitede ilan edilecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, portalda ilan edildikten sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Otoalsat.com’da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Site Yöneticisi veya Temsilcisi, site içerisindeki ticaretin ve alışverişin her adımdaki hizmet bedellerini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değişikliği 2 gün öce sitede ilan eder ve uygulamaya başlar. Bu değişiklik nedeniyle site sahibi ve/veya site  işleticisi sorumlu tutulamaz. Site kullanıcısı, site yönetiminin bu konularda değişiklik yapabileceğini kabul ve beyan eder.

Site Yöneticisi veya Temsilcisi, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı gerekirse banka havalesi, eft vb) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

Otoalsat.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Otoalsat.com'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, kullanıcılar Otoalsat.com'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia,  talep veya hasar beyanlarından, Otoalsat.com'un sahiplerini, temsilcilerini veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www.otoalsat.com'a üye olarak peşinen kabul eder.

GENEL:  Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yasalarının çerçevesinde tanzim edilmiştir. Site’nin kullanımından dolayı kaynaklanacak herhangi bir ihtilaf ortaya çıktığında, Türkiye İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınmıştır ve kişi o mahkemelerin vereceği kararı kabul etmektedir. Bu husus ve şartların tabi olduğu Türkiye Cumhuriyeti yasalarının, mevzuatlarının, kararnamelerinin, tüzüklerinin geçerli olmadığı hiçbir yerde ve ülkede, Site’nin kullanımına izin verilmemektedir.

Bu sayfada yer alanlar, şartlar, uyarılar, yasaklamalar, yaptırımlar hiçbir şekilde sınırlandırılamaz. Bu anlaşma ve Site’nin kullanımı sonucu, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi ile kişi arasında, herhangi bir ortaklık, işçi-işveren ilişkisi, acentelik ve sair hiçbir bağlayıcı iş ve/veya ticari ilişkinin olmadığı kabul edilmektedir. Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin İşleticisi‘nin bu anlaşma çerçevesindeki icraatı yürürlükteki mevcut yasal mevzuata tabidir. Bu anlaşmada, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin İşleticisi‘nin, kişinin Site’yi veya Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi tarafından kişiye sağlanan ve kişi için toplanan bilgilerin kullanılması ile ilgili olarak T.C. kurumlarının, mahkemelerinin ve kanun koyucularının emir ve isteklerine riayet etme hakkını zedeleyen hiçbir şey yer almamaktadır.

Bu anlaşmanın herhangi bir yerinde yer alan husus ve bölümlerin, uygulamadaki yasal mevzuata uygunsuzluğu, yukarıda bahsedilen garanti, teminat ve sorumluluğun reddi de dahil olmak üzere, söz konusu olması halinde, geçersiz veya uygulanamayan hükümler yerine, orijinal hükümle ilişkisi en yakın ve en uyumlu olan geçerli, uygulanabilir hükümler devreye girecek ve bu anlaşmada yer alan geri kalan diğer hususların geçerliliği devam edecektir. Aksi burada belirtilmedikçe, bu anlaşma kullanıcı ile Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi arasındaki, Site ile ilgili tüm anlaşmayı içerir ve kullanıcı ile Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi arasında, Site’yi içeren, daha önceki elektronik, sözlü ve yazılı tüm iletişimlerin, önerilerin yerine geçer. Bu anlaşmanın ve elektronik olarak verilen her uyarının kağıt üzerindeki yazılı hali, aynı şekilde bu anlaşmayı içeren ve temel alan hukuki veya idari işlemlerde kabule şayan olacak ve diğer yazılı iş belgeleri ve orijinal kayıtları ile aynı muameleye tabi tutulacaklardır. Herhangi bir ihtilaf anında taraflar açıkça beyan ederler ki, bu anlaşma ve ilgili tüm yazışmalar ve belgeler Türkçe olacaktır.

Site’nin tüm muhteviyatı Site‘nin İşleticisi‘ne aittir. Site yönetimi, sitenin hatasız ya da virüs taşımadığını garanti etmez. Bu nedenle, bilgisayarlarda oluşabilecek herhangi bir sorun nedeniyle sorumluluk kabul etmez.

Burada bahsedilmiş ve/veya bahsedilmemiş olan tüm haklar mahfuzdur.
Site ile ilgili tüm haklar mahfuzdur. Markamız Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillidir. Site’de yer alan gerçek firmalar, markalar ve isimler, ilgili kuruluşların patentli isimleri olabilir.
Copyright ihlalleri ile ilgili bildirimler, Site‘nin İşleticisi‘nin yetkili kıldığı kuruma gönderilecektir. Site ile ilgili işlemlerle ilişkisi bulunmayan tüm başvurular cevapsız bırakılacaktır. Türkiye’deki bazı kanun ve nizamnameler yukarıdaki sorumluluğun reddi kısmında belirtilen ve Site’yi sorumlu olmaktan çıkaran, istenmeyen ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan ötürü Site’nin sorumluluğunu ortadan kaldıran hususlara izin vermeyebilir. Kişi, eğer Site’nin herhangi bir kısmından veya bu bölümde bahsedilen sorumluluk ile ilgili hususlardan hoşnut değilse veya kullanım şartlarını kabul etmiyorsa, sitenin kullanılmamasını öneririz.

Site Kullanıcısı, işbu Sözleşmenin tamamını kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını, sözleşmede belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, Otoalsat.com'un hizmetlerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

otoalsat.com hukuka ve yasalara, kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir.

Otoalsat.com, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

Otoalsat’in kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur, bu nedenle hukuka aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiştir.

 

Kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerle ilgili Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’nin 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak elden
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK /KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın Kullanıcı, www.otoalsat.com ve m.otoalsat.com uygulamasına hoş geldiniz.

“Kullanım Şartları ve Gizlilik / Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ” siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde ve uygulamamızda yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, web sitesinde ve uygulamada yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek web sitesine ve uygulamaya üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ve uygulamayı ziyaret eden gerçek kişileri,

Web Sitesi: http://www.otoalsat.com adresinde yer alan web sitesini ve mobil versiyonunu

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6769 Sayılı Kanun: Sınai Mülkiyet Kanunu’nu

ifade eder.

KULLANIM ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLERİ VE ÇEREZ POLİTİKASI

1. Web sitesi, mobil uygulama ve bu platformlardaki tüm dokümanlar otoalsat.com mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, online sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz ve yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, web sitesinin ve mobil uygulamanın sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak web sitesinden ve mobilden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkanını verebilir. Web sitesi ve mobil uygulamada yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

2. Web sitesi veya mobil uygulama ile link oluşturmak isterseniz, linkimiz otoalsat.com

3. web sitesinin ve mobil uygulamanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, web sitesine ve mobil uygulamasına giriş yapması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4. Web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu başka kaynaklardan almak zorundadır. web sitesinde ve mobil uygulamada yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle otoalsat.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5. otoalsat.com kendi takdirinde olmak üzere web sitesinin ve mobil uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve web sitesinde ve mobil uygulamada kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. web sitesinin ve mobil uygulamanın hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, web sitesinde ve mobil uygulamada mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

6. Web sitesindeki ve mobil uygulamadaki; araç satış fiyatları ile ilgili bilgiler değişkenlik gösterebilir. Araç satış fiyatları, aracı satan kişi tarafından belirlenmektedir. Otoalsat.com’un fiyatları değiştirmesi söz konusu değildir, sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının otoalsat.com sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, otoalsat.com, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Otoalsat.com web sitesi ve mobil uygulama ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak kendisinin sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler hukuka aykırı ve yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

8. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, web sitemize ve/ veya mobil uygulamamıza linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin ve/veya mobil uygulamanın domain ismi verilebilir.

9. Web sitesini ve uygulamayı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez (“cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır.

Çerezler, elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

10. 5846 Sayılı Kanun ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi ve mobil uygulama üzerinde bir başka web sitesine, uygulamaya veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin otoalsat.com ile ilgili olmadığını, siteleri ve uygulamaları herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde ve/ veya uygulamalarda yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin, uygulamaların ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin ve uygulamanın kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan otoalsat.com  veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede ve/veya uygulamada yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin otoalsat.com tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi ve mobil uygulama üzerinde otoalsat.com veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, bu materyallerle ilgili olarak 6769 sayılı Kanun’un düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların kurumun izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, otoalsat.com web sitesine, mobil uygulamaya ait sayfaların bir başka web sitesinde ve/veya uygulamada herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine ve/veya mobil uygulamaya üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten otoalsat.com veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

11. otoalsat.com, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan Kullanım Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

12. İşbu “Kullanım Şartları” metni Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

13. Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine ve mobil uygulamaya girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Şartları”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 AYDINLATMA METNİ

A. Giriş

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Aydınlatma Metni ve Şirket bünyesindeki yazılı Politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen; nezdimizde kayıtları tutulan ilgili kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

B. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde içerik aksini gerektirmedikçe:

Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. Ad-soyad, TCKN, e-posta, adresi, telefon, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası – Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir).

Kişisel Veri Sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler,

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi,

anlamına gelmektedir.

C. Veri Sorumlusunun Kimliği

Otoalsat.com kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“ KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir.

D. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kimlik bilgileri: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız.

İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz, telefon numaranız, bize iletişim için bildirmiş olmanız durumunda yerleşim adresiniz, sosyal medya hesap iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere otoalsat.com a iletmiş olduğunuz her türlü iletişim bilgileriniz.

Ürün ve Hizmet Bilgileri: Araç plakası, modeli işlem geçmişini de içeren araç bilgilerinizi ve araç ruhsatı (tescil belgesi) içerisinde yer alan diğer bilgilerinizi, kapsamaktadır.

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi bilgisi.

Talep/Şikâyet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: Kişilerin satın almış olduğu hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.

Pazarlama Verisi: Ürün veya hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz, anketler, çerez kayıtları, kampanya bilgileri, verdiğiniz ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar sosyal medya kullanıcı bilgileri.

Finansal Veriler: Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin tüm bilgiler.

Görsel ve İşitsel Veriler: Görsel ve işitsel veriler.

Hukuki İşlem ve Uyum Verileri: Adli ve idari kurumlardan talep edilen belge/bilgiler, otoalsat’a  karşı ve/veya otoalsat tarafından başlatılan adli süreçler (örneğin, davalar ve soruşturma dosyaları) ve idari/adli süreçlere ilişkin veriler.

E. Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden ve benzeri (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.

1. Ürün ve Hizmetlerimizin Siz Müşterilerimize Sağlanması

Otoalsat tarafından; internet sitesi veya mobil uygulamalara üyeliğe bağlı hizmetleri sağlayabilmemiz amacıyla kimlik, iletişim, ürün ve hizmet verilerinizi KVKK m.5/2/c yer alan bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak işleyebilmektedir.

2. Ürün ve Hizmet Geliştirme Faaliyetleri

Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla KVKK m.5/2/f’de belirtilen meşru menfaatlerimize ilişkin hukuki sebep çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri, alışkanlıkları ve geri bildirimleri ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve müşterilerimize en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz. Aynı şekilde, dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.

3. Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması

Pazarlama sistemini belirlemek, istatistiki bilgiler üretmek, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme yapmak, veri tabanı oluşturarak listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğununuz iletişim kanallarından ulaşabilmemiz, kullanıcı-potansiyel kullanıcı yönetimi, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kampanya, promosyon, yarışma, sadakat programı ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, size özel teklifler oluşturmak, Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, talebiniz doğrultusunda irtibata geçilerek, talep edilen ürün veya hizmetle ilgili olarak her türlü iletişim ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamalarını (Beğeni ve tercihlerinize uygun olarak, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, veri zenginleştirme, çapraz cihaz hedefleme, veri yönetim platformları, sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla reklam gösterimi) gerçekleştirmek amaçları ile kimlik, iletişim, pazarlama, ürün ve hizmet verilerinizi KVKK m.5/1'de yer alan açık rızanızı sağlamanız hukuki sabebine dayalı olarak işleyebilmektedir. 

Her durumda, sizlerden açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda (tüm kanallar için), açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız.

F. Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla;
 • Meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla
 • Açık rızanız bulunması halinde , Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sağlanması, ikinci el araç alım, satım ve takas hizmetlerinin ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, pazarlama, kampanya, etkinlik ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişisel verilerinizin, bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla çalıştığımız yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflar, veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile paylaşabilmekteyiz .

G. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

- Yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize iletebilir,

- Şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

- Güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden info@otoalsat.com adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

K. Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metni'nde değiştirilmeler

işbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlişkin Aydınlatma Metni” ile her zaman işbirliği yapmak. Bu Şart'a karşı, savaşmaları yeni “Kullanım ve Kişisel Verilerin İşleyişi” www.otoalsat.com ile durdurulmasıyla mümkün olabilir. İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma” daki geleceğinden memnun olmak için, sizi bilgilendirmek için gelecek.

ÇEREZLER

Çerezler Aracılığı ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Birçok web sitesi gibi, otoalsat.com sitesinde de ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayara, akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlara kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 

Hangi tür çerezleri kullanıyoruz?

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Site’de kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çerezler, işlevsellik çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılabilmektedir.

3.şahısların kullandığı çerezler arasında ise pazarlama çalışmalarına dönük, reklam, sosyal medya çalışmalarına bağlık çerezler bulunmaktadır. Bunlar, Google analytics, facebook, Twitter gibi sitelerin kullandıkları çerezlerdir. Kullanıcıyı tanımak, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, trafiği görebilmek, kullanıcı ziyaretlerini görebilmek içindir.

 

Çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?

Çerezleri, tarayıcınız buna imkan sunuyorsa tarayıcı ayarlarını düzenleyerek yönetebilirsiniz. Bu şekilde tüm çerezleri reddedebilir, sabit diskinize bir çerez kaydedilmeden önce uyarılabilir, sadece belirlediğiniz internet sitelerinin çerezlerini kabul edebilir, önceden kabul ettiğiniz çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Ancak bu durumda, otoalsat.com’da yer alan fonksiyonların bir kısmını kullanamayabilir ve eksik kullanabilirsiniz. Çerez politikamızı, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz.

www.otoalsat.com 'u kullandığınız için teşekkür ederiz.

Copyright 2001-2023 otoalsat.com

Tüm hakları saklıdır.

Daha Fazla Seçenek