Ana Sayfa Ara

Yasal Uyarı

Değerli Kullanıcımız ,

www.otoalsat.com (aşağıda Site olarak anılacaktır) bir otomobil uzmanlık web sitesidir. Her hizmette olabileceği gibi, bu web sitelerindeki bilgiler de zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Siteyi kullanırken, işlem yaparken reşit (18 yaş ve üzeri) olduğunuzu, aşağıdaki bütün şartları, kuralları ve uyarıları değiştirmeden kabul ettiğinizi beyan etmiş bulunmaktasınız.

KULLANIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ: Site'nin, aşağıda yazılı şartları, kuralları ve uyarıları gerekli gördüğünde her zaman değiştirmek, iptal etmek, yenilerini koyma yetkisi vardır. Bu değişiklikleri takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

KULLANMA SINIRLAMASI: Site’nin yazılı ve görsel içeriği, ulusal ve uluslararası telif hakları ve ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından korunmaktadır. Site’de yer alan yazılı ve görsel dokümanlar hiçbir şekilde dışarıdan müdahale ile değiştirilemez, kopyalanamaz (htm, html, shtml, java script kodları, cgi işletim sistemi ve php script kodları da dahil), çoğaltılamaz, başkalarına dağıtılamaz, elektronik olarak gönderilemez, görüntülenemez, yeniden dizayn edilemez, yayınlanamaz, başkasına lisans olarak verilemez, buradan başka türlü programlar üretilemez, devredilemez veya bu sayfadan alınan bilgi, ürün ve hizmet başkasına satılamaz.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmez. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu bireysel üyeye aittir. Bu sebeple Otoalsat.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

SİTE KULLANICISININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Lisanslı yazılımlar, Site Kullanıcısı tarafından ancak telif haklarına uyularak kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden kısmen dahi olsa kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Site Kullanıcısı'na aittir. Ayrıca Site Kullanıcısı'na bu hizmetten faydalanması için Otoalsat.com tarafından verilen yazılımlar sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, çoğaltılamaz. Bu tür yazılımlar, Otoalsat.com aboneliğinin sona ermesinden sonra Site Kullanıcısı tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez. Ücretli veya ücretsiz olarak, Otoalsat.com tarafından Site Kullanıcısı'na verilen yazılımlar sadece aboneliğin devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman Otoalsat.com veya Otoalsat.com'un lisans anlaşması olan yazılım üreticilerinde kalacaktır.

Site Kullanıcısı, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, aksi takdirde bunların üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Otoalsat.com'un tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Site Kullanıcısı'nın işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİNE YAPILAN LİNKLER: Site, diğer üçüncü şahıs web sitelerine (Link Siteleri) bağlantılarda bulunabilir. Link Siteleri, Site’nin kontrolü altında değildir. Bu sebeple Site, Link Sitelerinin ve onlara bağlı diğer Link Siteleri'nin muhteviyatından, değişikliklerinden, yenilenmelerinden ve güvenliğinden sorumlu değildir. Site, Link Siteleri'nden yapılan her nevi bilgi transferlerinden ve web yayınlarından da sorumlu değildir. Site, bu Link Siteleri'ni sadece kolaylık olsun diye hizmete sunmaktadır. Site’de yer alan Link Siteleri'nin mevcudiyeti, Site’nin o siteleri desteklemesi veya o siteleri işletenler ile işbirliği içinde olması anlamına gelmemektedir.

KANUN DIŞI VE YASAKLANMIŞ KULLANIMLARIN OLMAMASI: Site'yi kullanmakla, Site’nin kanun dışı, yasaklanmış ve burada bahsedilen kurallara, şartlara ve uyarılara aykırı amaçlarla kullanılmayacağı taahhüt edilmiş olunur. Site, hiçbir şekilde, siteye zarar verecek, aksatacak, aşırı derecede yük bindirecek veya zedeleyecek şekilde kullanılamaz. Üçüncü şahısların kullanımına mani olunamaz, üçüncü şahıslar aracılığı ile Site’ye müdahale edilemez, Site alaya alınamaz ve kamu nezdindeki itibarı da zedelenemez. Site’de, mevcut bulunan ve sunulanların dışındaki bilgi ve materyalleri, normal yolların dışındaki usullerle temin edilemez ve temin etmeye de çalışılamaz.

İLETİŞİM HİZMETLERİNİN KULLANIMI: Site’de, daha geniş halk kitleleri veya daha sınırlı sayıdaki gruplar ile iletişim kurulmasını sağlayacak, açık ilanlar, link sayfaları, haber kaynakları, yorumlar, forumlar, gruplar, kişisel web sayfaları ve diğer mesaj ve iletişim olanakları ile ilgili hizmetler (kısaca İletişim Hizmetleri) bulunabilir. Bu İletişim Hizmetlerini, sadece o İletişim Hizmetini ilgilendiren uygun mesajları ve materyalleri postalamak, göndermek ve almak için kullanmak kabul edilmektedir. İletişim Hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen şartların kabul edildiği beyan edilmektedir. İletişim Hizmetleri kullanıldığında hiçbir şekilde; başkalarının şöhreti kötülenemez, karalanamaz, suistimal edilemez, tehdit amacıyla kullanılamaz, onların kişisel ve toplum içindeki kanuni hakları ihlal edilemez. Uygunsuz, küfür dolu, şöhreti karalayıcı, hakları ihlal edici, ahlaka ve kanunlara aykırı bir konu başlığı, isim, materyal veya bilgi yayınlanamaz, postalanamaz, dosya içinde gönderilemez, dağıtılamaz paylaşılamaz.

İçinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren bilgisayar yazılımlarının veya diğer materyallerin de bulunduğu dosyalar kanuni sahibi olmaksızın veya tasarruf ve kullanım hakkı ve yetkisi elde tutulmaksızın bize veya Site aracılığı ile başkasına,  internet yoluyla transfer yapılamaz. Site’de, mevcut bulunan ve sunulanların dışındaki bilgi ve materyalleri, normal yolların dışındaki usullerle temin edemez ve temin etmeye de çalışamaz. Site'ye ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması maksadıyla gönderilen yazı, resim, grafik vb. her türlü içerik üzerinde fikri hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal site yetkilerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadır. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerdedir.

İçerisinde, başkalarının bilgisayarına ve faaliyetine zarar verecek virüs, hasarlı dosya ve benzeri herhangi bir yazılım veya program bulunduran dosya gönderilemez. Blog, Forum, Gruplar, Facebook, Twitter, You Tube vb. gibi sosyal ve digital medya altında faaliyet gösteren www.otoalsat.com iletişim platformu bölümlerinde yazılanlar ve site içeriği altına yazılan yorumların tüm sorumluluğu yazanlara ait olup site ve bağlı kişi ve kuruluşlar için bir bağlayıcılığı yoktur ve kesinlikle sorumlu tutulamaz. İlişkide bulunulan iletişim hizmeti izin vermediği müddetçe, ticari amaçla herhangi bir mal veya hizmetin reklamı veya alım-satım teklifi yapılamaz.

3. Kişiler tarafından araştırma, yarışma, piramit sistemi ve benzeri kazanç ilişkileri ve zincirleme mektuplaşma başlatılamaz, yönetilemez ve bir başkasına yönlendirilemez. İletişim Hizmetini kullanan diğer bir kişiden, kanuni bir şekilde dağıtılması, o şekliyle yasak olduğu bilinen veya normalde bilinmesi gereken, herhangi bir dosyayı internet yolu ile kişinin veya diğer kişilerin bilgisayarlarına yüklenemez. İletişim Hizmetlerinin diğer kullanıcıları, bunları kullanımlarından ötürü sınırlanamaz ve engellenemez. İletişim Hizmetlerinin davranış kuralları veya kullanımla ilgili önerileri ihlal edilemez.
Kendi rızaları olmadan, haberleşme adresleri de dahil olmak üzere bütün konularda başkaları hakkında bilgiler toplanamaz ve biriktirilemez.

Site'yi kullanırken, geçerli Türk hukuk mevzuatına uymak zorunludur. Site, İletişim Hizmetlerini gözlemlemek ve sürekli kontrol etmek zorunda değildir. Fakat Site, gerektiğinde İletişim Hizmetlerine postalanan materyalleri gözden geçirmek ve kendi ihtiyarında olmak üzere, herhangi bir materyali imha etme hakkını kendisinde mahfuz tutar. Site herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin veya uyarıda bulunmaksızın, İletişim Hizmetlerinin tümüne veya herhangi birisine ulaşılmasına son verme hakkını da kendisinde mahfuz tutar. Site; geçerli Türk hukuk mevzuatının hükümlerine uygun olarak, bazı bilgileri umuma açma, kapatma, düzeltme, postalamayı reddetme, bilgi ve materyallerin tümünü veya bir kısmını imha etme hakkına sahiptir.

Site'yi kullanırken, kişi veya çevresi hakkında önemli sayılan kişisel ve özel bilgileri başkalarına vermemeye  özen gösterilmelidir. Site, bu kontrolü yapmaz, İletişim Hizmetlerindeki muhteviyatı, mesajları ve bilgiyi tasdik etmez, doğrulamaz. Site, İletişim Hizmetlerini içeren konularda kendisine yöneltilecek tüm sorumluluğu reddeder ve İletişim Hizmetlerine katılımdan ötürü ortaya çıkacak hadiselerden de sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıların siteye verdiği tüm bilgiler dataya kaydedilmektedir. Sitenin işleticisinin yönetiminde yer alan tüm portallarda kullanıcı bilgileri ortak dataya kaydedilmektedir. Bünyesindeki kullanıcı bilgilerini mail/mektup/bülten vb. gönderilerde kullanabilir.

Site’de profesyonel kişilerin görüşleri yayınlanabilir. Site’deki profesyonel kişilerin görüşleri, Site’nin görüşlerini yansıtmaz ve Site bunların olumsuz ve beğenilmeyen sonuçlarından ötürü sorumlu tutulamaz. Site’deki profesyonel kişilerin görüşleri, katkıda bulunanların, soru soranların, bilgi ve düşünceleri Site’nin görüşlerini yansıtmaz ve Site bunların olumsuz ve beğenilmeyen sonuçlarından ötürü sorumlu tutulamaz. Bu durum site editörlerini, moderatörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır.

İletişim Hizmetlerinden internet kanalıyla gelen materyallerin, kullanım, kopyalama ve dağıtımı önceden açıklanmış sınırlamalara tabi olabilir. Eğer bu tür materyaller alınıyorsa bu sınırlamalara bağlı kalmak kişinin sorumluluğundadır.

SİTE’YE GÖNDERİLEN DOKÜMANLAR: Site’ye gönderilen veya postalanan materyallerden (kısaca Sunulan) ötürü (öneriler ve görüşler de dahil olmak üzere) site hiçbir sahiplik talep etmemektedir. Fakat, sunulanlar Site’ye, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisine postalamak, internet yoluyla göndermek ve Site’deki bölümlere girerek doldurmak suretiyle kişi, Site’ye, Site sahibi veya, eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin İşleticisi’ne, her türlü internet yayıncılığı işleri ile ilişkili olarak sunulanları kullanma iznini vermiş olmaktadır.

Ayrıca, Site’ye, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin İşleticisi’ne, sunulanları, kopyalama, dağıtma, saklama, iletme, halka açma, açık bir şekilde işleme, benzerini üretme, üzerinde değişiklik yapma, başka lisanlara çevirme ve şeklini değiştirme, baskı yaparak yayınlamak medya yayın organlarında yayınlayarak kamuoyu ile paylaşma hakkı da veriliyor. İlaveten Site’ye, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisine kişinin ismini de sunulanlara ilişkin olarak internet yayıncılığı ve basılı yayın yaparak yayınlamak ve medya yayın organlarında yayınlayarak kamuoyu ile paylaşma hakkı verilmektedir.

Site içerisinde yer alan ilanlar ile ilgili olarak da bu metindeki şartlar geçerlidir. Bu ilanlar da, içerik ve görsel olarak Site’nin genel ve özel kurallarına, kanuna, ahlaka, kamu düzenine uygun olmak zorundadır. Site yönetimi bu ilanları istediği zaman hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmadan genel, özel ve diğer gerekçelerle yayından kaldırabilir, kısıtlayabilir, kısaltabilir ve değiştirebilir. İlan bölümüne verilen ilanlara eklenen resimler/fotoğraflar, sadece satılan araca ait olmalıdır. Kişilerin yer aldığı fotoğraflar kullanılmayacaktır. Aksi takdirde, Site sahibi veya onun temsilcisi Site'nin işleticisi resimleri/fotoğrafları yayınlamamaktan ve ayrıca fotoğrafın doğruluğundan sorumlu tutulamaz. İlanı veren bu nedenlerle hiçbir hak talep edemez. Siteye sunulan ilanlar karşılığında her ne şekilde olursa olsun, hiçbir sebeple siteden para talep edilmeyecektir.

Site’ de yer alan araba fiyatları, teknik özellikleri ve sigorta maliyeti de dahil olmak üzere diğer finansal içerikli bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat Site‘nin işleticisi ve onunla birlikte Site’de hizmet sunan diğer kuruluşlar, bu fiyat ve bilgilerin tamamen doğru olduğunu garanti etmemekte ve teminat vermemektedir. Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi ile Site’de hizmet sunan diğer kuruluşlar Site’de yer alan yazılı ve görsel her türlü bilgi, doküman ve materyallerin kişisel kullanımının dışındaki sebeplerle kullanılmasına izin vermemekte ve üstelik ikinci el satışını, tekrar dağıtımını ve ticari açıdan kullanılmasını en son haddine kadar yasaklamaktadır.

Site’ye sunulanların kullanılmasından ötürü, kişiye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Site, sunulanların yayınlanması, postalanması ve kullanılması konusunda hiçbir yükümlülük altında da değildir. Site, Sunulanların herhangi birini, tamamıyla veya kısmen istediği zaman yayından kaldırabilir, değiştirebilir.

Sorumlu Tutulmayacak Haller; Site’de yer alan veya Site vasıtasıyla ulaşılan bilgiler, ürünler, programlar ve hizmetler tam doğru olmayabilir ve yazım hatalarını içerebilir. Site’de yer alan bilgiler belli periyodlarda değiştirilmektedir. Bu değişiklikler sürekli olabilir. Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi de Site’de yer alan bilgileri her an değiştirebilir. Site’den veya Site yoluyla alacağınız öneriler ve ipuçları, kişisel, tıbbi, kanuni veya mali kararlar için kullanılmamalıdır. Kişinin şahsına münhasır durumlar için karardan önce piyasanın içinden yetkili bir kişiye danışılmalıdır.

Site'de yer alan haberler, röportajlar, görüşler, test yorumları, ilgili kişiye aittir, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi sorumlu tutulamaz. Yazarların görüşleri ve yorumları kendilerine aittir. Test yapılan araçlara ait görüşler, tamamen bilgilendirme ve marka testi ve araç tanıtımına yöneliktir.
Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi, Site’de her ne sebeple olursa olsun yer alan bilgilerin, programların, ürünlerin, araç ilanlarının, hizmetlerin ve ilgili grafik ve tabloların uygunluğundan, güvenilirliğinden, mevcudiyetinden, zamanlamasından ve doğruluğundan sorumlu tutulamaz. Tüm bu bilgiler, programlar, ürünler, hizmetler ve ilgili grafik ve tablolar, doğrulukları hiçbir şekilde ispata dayanmadan, "olduğu gibi" koşuluyla sunulmaktadır. Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi, ve/veya Site’nin işleticisi burada, bu bilgiler, programlar, ürünler, araç ilanları, hizmetler ve ilgili grafik ve tablolar ile ilgili tüm garantilerden, teminatlardan ve şartlardan ilgisi olmadığını belirtir. Hatta bunlara alım-satıma ait ve mevcudiyeti varsayılan tüm garanti, teminat ve şartlar ile belli amaçlara ve konulara uygunluk ve kuralların ihlali de dahildir.

Site’de yer alan ve Sitenin farklı bölümlerine dönük verilen, her türlü kurumsal markanın ve benzeri kuruluşların her türlü kampanyaları ve promosyonlarının içeriğindeki bilgiler, kampanyayı veya promosyonu veren kurum ve markanın sorumluluğu altındadır. Site sahibi veya eğer varsa onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi, Site’de yer alan kampanya ve promosyonlardan ve bunların yayınındaki baskı, içerik ve yayın hatalarından sorumlu tutulamaz. Kampanyayı veren kuruluş, kampanya içeriğinin doğruluğundan, gerçekliğinden ve rekabet kurallarına uygunluğundan sorumludur. Site sahibi ve yöneticisi, kampanya ve promosyonlardan herhangi bir nedenle dolaylı, dolaysız, cezaen, kazaen, özel ve sonuç olarak doğan hasarlardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi, bir sınırlama olmaksızın, Site’nin işleyişi veya performansından kaynaklanan ve Site’yi kullanma halinin, bilginin veya kazancın kaybına yol açacak veya ilişkilendirilen herhangi bir dolaylı, dolaysız, cezaen, kazaen, özel ve sonuç olarak doğan hasarlardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi, Site'de yer alan ilanların medya organlarında (internet, gazete, dergi, tv, radyo vb.) yayınlanması halinde, ilan bilgilerinin oluşacak baskı ve içerik hatalarından sorumlu tutulamaz.

Site veya ilgili hizmetlerinin işleyişi, kullanımı ve performansı, herhangi bir gecikme nedeniyle, kullanım şartlarından, hizmetleri sunamamadan veya herhangi bir diğer sebepten ötürü gecikebilir veya tamamen imkansız hale gelebilir. Otoalsat.com’un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Otoalsat.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

Otoalsat.com veri tabanına veya internet sitesine yapılabilecek herhangi bir saldırı neticesinde Site Kullanıcısı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve Site Kullanıcısı yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Site kullanıcısı bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir  zararla ilgili olarak Otoalsat.com internet'den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

ÖDEMELERDEN DOĞABİLECEK SORUMLULUKLAR: Aksi belirtilmediği taktirde, Otoalsat.com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler, Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Kullanıcılar, Otoalsat.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BBSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.

Site’nin kullanımı sırasında bilgisayara “cookie” adı verilen dosyalar yerleşebilir. Bu dosyalar zararlı değildir, sadece kişinin isteklerine uygun bir site oluşturulmasına yardımcı olur. Otoalsat.com, kullanıcılarının IP numaralarını, Site’nin emniyeti için kaydetmektedir. Amacımız, sitemizi kullanan kişilere rahat ve güvenli bir ortam yaratmaktır.

Otoalsat.com sitesinde, ilan bölümüne girerek, araç ilanını verecek kişiler, bu işlemlerini kayıtlı kullanıcı olarak yapmak zorundadırlar. Kayıtlı kullanıcı olarak, kullanıcı adı ve şifre ile araçlar için ilan verilebilir, ilan süreleri uzatılabilir, ilanlar değiştirilebilir ve silinebilir. Eğer arzu edilirse, kişi bu işlemlerin yapılmasını Otoalsat yönetimden yazılı olarak isteyebilir. Bu nedenle, gerçek kayıtlı kullanıcı ve yönetimin dışında, üçüncü şahıslar tarafından kullanıcı adına, şifreye ve ilanlara yapılan saldırılar, müdahaleler, ilanlarda yapılan değişiklikler, silinmeler vs. istenmeyen durumlardan Site sahibi veya eğer varsa onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi sorumlu değildir.

Kullanıcıların Site’ye üye olurken girdikleri kişisel bilgileri, araçları ile ilgili vermiş oldukları bilgileri veya Site’nin emniyeti için yönetim tarafından ihtiyaç duyulan kullanıcıya ait her türlü bilginin güvenliğini sağlayacak teknik önlemler, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi tarafından alınmıştır. Ancak, tüm bu önlemlere rağmen, herhangi bir kişinin güvenlik önlemlerini aşmayacağını, Site garanti edememektedir, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi böyle bir olay karşısında, bundan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle de kullanıcılar, üye olurken veya araçları ile ilgili bilgileri verirken bu riskleri kabul etmektedirler.

KULLANIMIN DURDURULMASI VE SİTE’YE ULAŞIMIN SINIRLANDIRILMASI: Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi tamamıyla kendi ihtiyarında olmak üzere, Site’ye ve ilgili hizmetlerinin tamamına veya bir kısmına istediği an, herhangi bir uyarı olmaksızın, ulaşımı durdurmak hakkını kendinde mahfuz tutmaktadır.

Otoalsat.com, her zaman gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan kurumsal üyelik sözleşmesini iptal edebilir.

Otoalsat.com, hiçbir sebep beyan etmeden, açıklama yapmadan, istediği kullanıcıların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir. Otoalsat.com ilanlarla ilgili sözleşmeleri tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

OTOSAT İLAN ŞARTNAMESİ: Otoalsat.com’a verilen ilanın doğruluğundan yalnızca ilanı veren kişi / yetkili satıcı/ galeri/kiralama kuruluşu sorumludur. İlan verene ve siteye güvenin kaybolmaması için verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı, genel ahlak ve kurallara ve kanunlara aykırı olmamalıdır.
Bu hizmetten yararlanma sırasında herhangi bir kişinin ticari haklarına zarar verilmemelidir. Otoalsat.com kullanıldığında, verilen ilanın tamamıyla sahibi olduğunu veya sahibinin kişiye bu konuda tam yetki vermiş olduğu beyan edilmektedir.

Bu servisin kullanılması halinde, herhangi bir şekilde, markayı karalayıcı, kurum itibarını sarsıcı, suistimal edici, ahlaka aykırı, tehdit edici, yanıltıcı, kanunlara ve nizamlara aykırı hiçbir materyalin, yayınlanmayacağı ve başkalarının da Otoalsat.com’u kullanma hakkının ihlal edilmeyeceği ve kullanımlarının engellenilemeyeceği taahhüt edilmektedir.

Otoalsat.com’daki işlemlerin ve ilanların tamamı olmasa bile çoğunluğu, site yöneticileri tarafından belli bir kontrole tabi tutulmaktadır. Buraya verilen ilan ile site yöneticilerinin ilanı ve işlemi kontrol etmesine izin verilmiş olunuyor. Kontrol işlemi sonucunda, verilen ilanın Otoalsat.com’un amacının dışına çıktığı tespit edilirse, Otoalsat.com, ihlal eden kullanıcının siteyi kullanımını reddetme hakkını kendinde saklı bulundurmaktadır. Otoalsat.com, tamamıyla kendi inisiyatifinde olmak üzere herhangi bir ilanı değiştirme ve reddetme hakkını kendinde saklı tutar.

Site Kullanıcısı'nın Otoalsat.com web sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin Otoalsat.com tarafından tek taraflı olarak belirlenen ücreti Otoalsat.com'un  Yönetimi’ne ödemesi gerekmektedir. Ödemelerde gecikme halinde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden aylık % 2.5 (ikibuçuk) temerrüt faizi tahakkuk ettirilecektir. Otoalsat.com'un sözleşme konusu hizmeti Site Kullanıcısı'na sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Otoalsat.com'un işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya Site Kullanıcısı tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin kredi kartı, EFT veya havale yoluyla Otoalsat.com internet yayıncısına ödenmiş olması şartına bağlıdır. Yapılan tüm ödemelerde ödenen bedel kesin olup, ilan veren kişiye, vazgeçme halinde dahi, her ne surette olursa olsun ödenen ilan ücreti iade edilmeyecektir.

Site kullanıcısı kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak Otoalsat.com tarafından belirtilen ve Otoalsat.com'da ilan olunan ücretleri ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde Otoalsat.com vereceği hizmeti tek taraflı olarak durdurarak sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir. Otoalsat.com her zaman bireysel/kurumsal üyelik, doping, kampanya vb. ücretli servislerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Otoalsat.com'un internet, e-posta veya www servisi ile yayınladığı tarife, Site Kullanıcısı'na yapılmış tebligat yerine geçecektir. Site Kullanıcısı tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir. Sitenin bu konuda sorumluluğu bulunmamaktadır.

Siteye sunulan ilanların karşılığında araç ilanı veren kişi her ne şekilde olursa olsun, hiçbir sebeple siteden para talep edemez.
Üyeler, ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusunda Otoalsat.com internet kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

Tüm ilanlar, ilgili fotoğraflar da dahil olmak üzere, ilan verme tarihinden itibaren Otoalsat.com’un malı olmaktadır.  Otoalsat.com ilanları istediği sürece arşivinde tutabilir, dergi/gazete vs. yayında yayınlayabilir veya tamamen silebilir.

İlan Verilmesi, Listelenmesi, Satışa Sunulması , Yasaklı Ürün ve Hizmetler: otoalsat.com’da  verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi "Site Yönetimi" tarafından yasaklanmıştır. Kişisel haklara aykırı ve yasaklanan ürün ve hizmetler (sahte belgeler, sahte yazılımlar, sağlık sektöründeki yasakları içeren ürünler, cinsellik içeren ürünler, trafik kurallarını ve yasayı ihlal edici malzeme, silah ve benzeri ürünler, fon ve hisse senedi, şans oyunları, tütün ve mamulleri, alkol, yasaklı yayınlar ve yasal olmayan maddeler, taklit ürünler vb.) site içinde kullanılamaz. Ayrıca, "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

Ücretlendirme: Site Yöneticisi veya Temsilcisi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen ticaretin ve alışverişin her adımındaki hizmet bedellerini "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir.  "Üyelik Hizmetleri", "İlan Hizmetleri", "Doping Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve diğer her türlü özel çalışmaya ait özel "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşulları Sitede ilan edilecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, portalda ilan edildikten sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Otoalsat.com’da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Site Yöneticisi veya Temsilcisi, site içerisindeki ticaretin ve alışverişin her adımdaki hizmet bedellerini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değişikliği 2 gün öce sitede ilan eder ve uygulamaya başlar. Bu değişiklik nedeniyle site sahibi ve/veya site  işleticisi sorumlu tutulamaz. Site kullanıcısı, site yönetiminin bu konularda değişiklik yapabileceğini kabul ve beyan eder.

Site Yöneticisi veya Temsilcisi, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı gerekirse banka havalesi, eft vb) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

Otoalsat.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Otoalsat.com'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, kullanıcılar Otoalsat.com'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia,  talep veya hasar beyanlarından, Otoalsat.com'un sahiplerini, temsilcilerini veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www.otoalsat.com'a üye olarak peşinen kabul eder.

GENEL:  Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yasalarının çerçevesinde tanzim edilmiştir. Site’nin kullanımından dolayı kaynaklanacak herhangi bir ihtilaf ortaya çıktığında, Türkiye İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınmıştır ve kişi o mahkemelerin vereceği kararı kabul etmektedir. Bu husus ve şartların tabi olduğu Türkiye Cumhuriyeti yasalarının, mevzuatlarının, kararnamelerinin, tüzüklerinin geçerli olmadığı hiçbir yerde ve ülkede, Site’nin kullanımına izin verilmemektedir.

Bu sayfada yer alanlar, şartlar, uyarılar, yasaklamalar, yaptırımlar hiçbir şekilde sınırlandırılamaz. Bu anlaşma ve Site’nin kullanımı sonucu, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi ile kişi arasında, herhangi bir ortaklık, işçi-işveren ilişkisi, acentelik ve sair hiçbir bağlayıcı iş ve/veya ticari ilişkinin olmadığı kabul edilmektedir. Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin İşleticisi‘nin bu anlaşma çerçevesindeki icraatı yürürlükteki mevcut yasal mevzuata tabidir. Bu anlaşmada, Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin İşleticisi‘nin, kişinin Site’yi veya Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi tarafından kişiye sağlanan ve kişi için toplanan bilgilerin kullanılması ile ilgili olarak T.C. kurumlarının, mahkemelerinin ve kanun koyucularının emir ve isteklerine riayet etme hakkını zedeleyen hiçbir şey yer almamaktadır.

Bu anlaşmanın herhangi bir yerinde yer alan husus ve bölümlerin, uygulamadaki yasal mevzuata uygunsuzluğu, yukarıda bahsedilen garanti, teminat ve sorumluluğun reddi de dahil olmak üzere, söz konusu olması halinde, geçersiz veya uygulanamayan hükümler yerine, orijinal hükümle ilişkisi en yakın ve en uyumlu olan geçerli, uygulanabilir hükümler devreye girecek ve bu anlaşmada yer alan geri kalan diğer hususların geçerliliği devam edecektir. Aksi burada belirtilmedikçe, bu anlaşma kullanıcı ile Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi arasındaki, Site ile ilgili tüm anlaşmayı içerir ve kullanıcı ile Site sahibi veya eğer varsa, onun ilgili temsilcisi ve/veya Site’nin işleticisi arasında, Site’yi içeren, daha önceki elektronik, sözlü ve yazılı tüm iletişimlerin, önerilerin yerine geçer. Bu anlaşmanın ve elektronik olarak verilen her uyarının kağıt üzerindeki yazılı hali, aynı şekilde bu anlaşmayı içeren ve temel alan hukuki veya idari işlemlerde kabule şayan olacak ve diğer yazılı iş belgeleri ve orijinal kayıtları ile aynı muameleye tabi tutulacaklardır. Herhangi bir ihtilaf anında taraflar açıkça beyan ederler ki, bu anlaşma ve ilgili tüm yazışmalar ve belgeler Türkçe olacaktır.

Site’nin tüm muhteviyatı Site‘nin İşleticisi‘ne aittir. Site yönetimi, sitenin hatasız ya da virüs taşımadığını garanti etmez. Bu nedenle, bilgisayarlarda oluşabilecek herhangi bir sorun nedeniyle sorumluluk kabul etmez.

Burada bahsedilmiş ve/veya bahsedilmemiş olan tüm haklar mahfuzdur.
Site ile ilgili tüm haklar mahfuzdur. Markamız Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillidir. Site’de yer alan gerçek firmalar, markalar ve isimler, ilgili kuruluşların patentli isimleri olabilir.
Copyright ihlalleri ile ilgili bildirimler, Site‘nin İşleticisi‘nin yetkili kıldığı kuruma gönderilecektir. Site ile ilgili işlemlerle ilişkisi bulunmayan tüm başvurular cevapsız bırakılacaktır. Türkiye’deki bazı kanun ve nizamnameler yukarıdaki sorumluluğun reddi kısmında belirtilen ve Site’yi sorumlu olmaktan çıkaran, istenmeyen ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan ötürü Site’nin sorumluluğunu ortadan kaldıran hususlara izin vermeyebilir. Kişi, eğer Site’nin herhangi bir kısmından veya bu bölümde bahsedilen sorumluluk ile ilgili hususlardan hoşnut değilse veya kullanım şartlarını kabul etmiyorsa, sitenin kullanılmamasını öneririz.

Site Kullanıcısı, işbu Sözleşmenin tamamını kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını, sözleşmede belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini, Otoalsat.com'un hizmetlerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

KVKK

www.otoalsat.com sizinle iletişim kurmak amacıyla isim, soy isim, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş telefonu numarası, iş adresi ve e-posta adresi gibi kişisel verilerinizi toplamaktadır. Toplanan bu verilerin arasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nda belirtilmiş olan özel nitelikli kişisel veri bulunmamaktadır.

Topladığımız kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet servis sağlayıcılarında depolanabilir, amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. Toplanan kişisel verileriniz mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir. Toplanan kişisel verilerinizin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve korumak amacıyla teknolojinin elverdiği en uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik teknik ve idari önlemler çeşitli yöntemleri ve güvenlik teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda kişisel bilgilerinizin 3. kişilere açıklanabileceği veya devredilebileceği, sınıflandırılabileceği bilinmelidir.

ÇEREZ BİLGİSİ

www.otoalsat.com resmi web sayfaları üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde www.otoalsat.com, link verilen uygulama veya sayfaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

www.otoalsat.com'u kullandığınız için teşekkür ederiz.

 

Daha Fazla Seçenek